• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

CỰU SINH VIÊN

Gương mặt Cựu Sinh viên tiêu biểu

Thạc sĩ NGUYỄN Việt Tuấn

Cựu sinh viên khoa Công nghệ Sinh học (Biotechnology – BT) niên khóa 2008-2012 của trường Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TP. HCM. Hiện tại mình đang là Nghiên cứu sinh Tiến sỹ làm việc tại Trung tâm nghiên cứu GeneCology thuộc Đại Học Sunshine Coast, bang Queensland, Australia.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Trúc

Cựu sinh viên khóa 2011, Bộ môn Khoa học Thủy sản
Học bổng thạc sỹ toàn phần Trường Đại học Ghent, Vương Quốc Bỉ
Chuyên viên Marketing, Công ty Skretting Vietnam

 

Click Here to Connect