• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Phòng Thí nghiệm

Thông tin các PTN

Khoa CNSH có 18 PTN phục vụ cho các lớp thực hành từ đại cương đến chuyên ngành của năm bộ môn: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Hóa ứng dụng, Khoa học thủy sản và Kỹ thuật hóa học. Những thiết bị hiện đại tại các PTN đã đáp ứng được nhu cầu làm đề tài và nghiên cứu của sinh viên, nghiên cứu viên và giảng viên. Một số PTN đang thực hiện đề tài cấp nhà nước như PTN Tái biệt hóa tế bào và CNSH Thực vật.

Thông tin chi tiết của 18 PTN được trình bày bên dưới:

STT Bộ môn Phòng Lab Chuyên viên Email Số điện thoại nội bộ
1 Bộ môn Công nghệ Thực phẩm LA1. 102  PTN Kỹ thuật Thực phẩm Nguyễn Hoàng Khoa Nguyên nhknguyen@hcmiu.edu.vn 3710
2 LA1.601 PTN Chế biến thực phẩm Lê Trần Hoài Ân hoaian8929@gmail.com 3430
3 PTN Bảo quản sau thu hoạch Lê Trần Hoài Ân hoaian8929@gmail.com 3430
4 LA1.602 PTN Vi sinh - Vệ sinh An toàn thực phẩm Nguyễn Thiên Ân ntan@hcmiu.edu.vn 3343
5 Bộ môn Hóa Ứng dụng LA1. 501 PTN Hóa Dược Nguyễn Ngọc Anh Thư nnathu@hcmiu.edu.vn 3919
6 LA1. 502 Hóa Sinh Ứng Dụng Võ Duy Lê Giang vdlgiang@hcmiu.edu.vn 3347
7 LA1.703 PTN Dinh Dưỡng Lê Quỳnh Trâm lqtram@hcmiu.edu.vn 3889
8 Bộ Môn Công Nghệ Sinh học LA1. 701 PTN CNSH Tế Bào Hồ Hải Cơ hhco@hcmiu.edu.vn 3110
9 LA1. 702 PTN CNSH Y Sinh và Phân tử Đặng Thị Lan Anh dtlanh@hcmiu.edu.vn 3339
10 LA1. 709 CNSH Phân Tử Thực Vật Bùi Thanh Hòa bthoa@hcmiu.edu.vn 3856
11 Ứng dụng CNSH trong phát triển giống cây trồng
12 LA1. 710 Tái Lập Chương Trình Tế Bào Nguyễn Mai Phương nmphuong@hcmiu.edu.vn 3228
13 Cell Banking Bảo tồn nguồn gen động vật quý ở mức độ tế bào Phạm minh Chiến pmchien@hcmiu.edu.vn
14 Aqua Lab PTN Vi Sinh Ứng Dụng Nguyễn Thanh Hải nthai@hcmiu.edu.vn 3206
15 Aqua Lab PTN Công nghệ Tảo
16 Trung Tâm Trung Tâm
17 Bộ môn Khoa học Thủy sản PTN

CNSH Biển

Công Nghệ Sinh Học Biển Hồ Hoàng Duy Uyên hhduyen@hcmiu.edu.vn 3206
18 TSUD Thủy sinh Ứng dụng Nguyễn Thanh Hải nthai@hcmiu.edu.vn