PTN Chế biến và cảm quan thực phẩm

Máy phân tích bột Brabender Visco-Amylograph