• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Kỹ Thuật Hóa Học

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường được thành lập năm 2022 từ sự kết hợp giữa Bộ môn Kỹ thuật Môi trường và Bộ môn Kỹ thuật Hóa học.

Để cập nhật thông tin mới nhất, vui lòng truy cập https://cee.hcmiu.edu.vn hoặc https://www.facebook.com/CEE.IU.VNUHCM