• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Kỹ Thuật Hóa Học

Công bố Khoa học

Lịch sử hình thành:

Bộ môn kỹ thuật hóa học trực thuộc Khoa Công nghệ Sinh học – Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQT), được thành lập vào năm 2018 nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn lực có trình độ cao và thành thạo tiếng Anh trong lĩnh vực kỹ thuật hóa học. Trong xu thế phát triển công nghiệp hóa – hiện đại hóa, ngành kỹ thuật hóa học trở thành vị trí không thể thiếu trong lĩnh vực sản xuất như sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành công nghiệp lương thực – thực phẩm, công nghiệp dệt – da, công nghiệp điện hóa, công nghiệp hóa chất, công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện lực – nhiên liệu – năng lượng …

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo kỹ sư hóa học với triết lý ‘Job ready’, cụ thể như sau:

  1. Có kiến thức cơ bản vững chắc về khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực hóa học và những lĩnh vực có liên quan (vd như sinh học, dược học, môi trường, v.v..).
  2. Có khả năng vận dụng sáng tạo các kiến thức cơ bản trong ngành để giải quyết các vấn đề đa dạng trong các lĩnh vực nghề nghiệp.
  3. Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu rõ các vấn đề về môi trường, xã hội, an ninh và kinh tế.
  4. Có đầy đủ các kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý, khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo, khả năng giao tiếp và làm việc chuyên môn thành thạo bằng tiếng Anh.
  5. Có nhận thức về tầm quan trọng của việc trau dồi bản than và không ngừng học tập suốt đời.