• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Bộ môn Khoa học Thủy sản

Lịch sử hình thành

Khoa học Thủy sản là một trong 4 bộ môn trực thuộc Khoa Công nghệ Sinh học – Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Tp.HCM được thành lập vào năm 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực nuôi trồng và quản lý nguồn lợi thủy sản. Đây được coi là ngành có tầm quan trọng ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu mà Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề.

Mục tiêu đào tạo

Với ưu thế về đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, cơ sở vật chất hiện đại, ngôn ngữ học tập và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chương trình đào tạo của Bộ môn Khoa học Thủy hướng đến các mục tiêu:

  • Đào tạo đội ngũ kỹ sư giỏi chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ tốt, có khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề của ngành nghề đáp không chỉ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo nghề thủy sản trong nước mà về lâu dài là xuất khẩu lao động trình độ cao.
  • Tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho Công nghiệp và xã hội.
  • Thông qua hợp tác quốc tế nghiên cứu làm chủ các công nghệ hiện đại.
  • Phục vụ cho cộng đồng và Công nghiệp ở Việt Nam, châu lục và thế giới

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget