• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city
Thông báo
ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA SINH VIÊN & NHÀ TRƯỜNG

ĐĂNG KÝ THAM GIA BUỔI ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA SINH VIÊN & NHÀ TRƯỜNG

     Ngày 04 tháng 7 năm 2023 sắp tới, Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQT – ĐHQG) sẽ tổ chức Buổi đối thoại trực tiếp giữa Sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học (BTIUers) và Thầy Cô Lãnh đạo Nhà trường – Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH) với mục tiêu: “Lắng nghe tiếng nói BTIUer, cùng tham gia và tạo sự thay đổi”.
     
     Sinh viên BTIUer là những nhân tài quan trọng đối với sự phát triển của Trường ĐHQT nói chung và Khoa CNSH nói riêng. Khoa CNSH tin rằng ý kiến và nguyện vọng của các bạn sinh viên rất giá trị và cần được lắng nghe và tiếp thu một cách nghiêm túc. Vì vậy, Nhà trường và Khoa sẽ cùng phối hợp tổ chức Buổi đối thoại trực tiếp giữa sinh viên và lãnh đạo Nhà trường nhằm tạo ra cơ hội để sinh viên gửi gắm những ý kiến, đề xuất và mong muốn của mình.
     Mục đích chính của buổi đối thoại là xây dựng một kế hoạch giảng dạy phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Khoa và Nhà trường hiểu rằng mỗi sinh viên đều có những mong muốn riêng về chương trình học, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập. Vì vậy, Khoa rất muốn lắng nghe từng ý kiến, suy nghĩ và gợi ý để có thể xây dựng một kế hoạch giảng dạy tốt hơn và đáp ứng mong muốn của tất cả sinh viên.
     Buổi đối thoại trực tiếp dự kiến sẽ diễn ra vào Ngày 04 tháng 7 năm 2023 tới đây tại trường ĐHQT. Nội dung buổi thảo luận bao gồm:
  • Chia sẻ ý kiến: Sinh viên thảo luận trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Thầy Cô Khoa CNSH về những ý kiến, đề xuất và mong muốn của mình về chương trình học, phương pháp giảng dạy và môi trường học tập. Thông qua đó, Lãnh đạo Nhà trường sẽ lắng nghe và xem xét khi đưa ra quyết định về kế hoạch giảng dạy.
  • Giao lưu với sinh viên khác: Buổi đối thoại cũng là dịp để gặp gỡ và trao đổi ý kiến giữa sinh viên với nhau. Sinh viên có thể học hỏi từ những trải nghiệm của nhau và xây dựng mạng lưới kết nối mới trong cộng đồng sinh viên.
  • Đóng góp vào sự phát triển trường học: Đến với buổi đối thoại, sinh viên sẽ trở thành một phần của quá trình định hình tương lai của Trường ĐHQT. 
     Thông tin buổi đối thoại:
     
     Trường ĐHQT và Khoa CNSH mong nhận được sẽ hưởng ứng tham gia tích cực của sinh viên Khoa nhằm mang lại những hiệu quả tích cực trong quá trình đổi mới và phát triển trong giáo dục.