• (+84) 028 3724 4270 - Ext.: 3233
  • biotech@hcmiu.edu.vn
  • Kp. 6, Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh city

Tuyển sinh năm 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM NĂM 2023 (DỰ KIẾN) 🍓 MÃ TRƯỜNG: QSQ 🍓 Trường […]

[Công ty Dermatech Việt Nam] THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Công ty Dermatech Việt Nam THÔNG TIN TUYỂN DỤNG   GENERAL INFORMATION   Work Title                             Technical sales assistant/ Technical sales executive/ Business development executive.                                               […]